Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐINH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

PHẦN LƯU LUYẾN: CHIA TAY TẠI NHÀ "TUI"

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011

PHẦN CUỐI: CHIA TAY TRONG HỘI NGỘ

 

 

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ  - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011

PHẦN 11: CẶP ĐÔI "NHẬT - THÚY"

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 0 TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011

PHẦN 10: CHỤP NÈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011

PHẦN 9: NHẠC VUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO

PHẦN 8: LÊN ĐIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011

PHẦN 7: CẶP ĐÔI LÝ HÙNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO

PHẦN 6: HỘI NGỘ TÂY ĐÔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011

PHẦN 5: ĐÁNH LẺ

 

 

 

 

 

More...

Ảnh: 12A7 - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011.

By Phan Đình Phùng

LỚP 12A7 (NIÊN KHÓA 2005 - 2008) - TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ - BÌNH ĐỊNH - HỘI NGỘ XUÂN TÂN MÃO 2011

PHẦN 4: VÀO TIỆC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...