Thơ: HẠ

 

HẠ

Ta về hạ trắng xôn xao

Phượng hồng hé nụ đón chào hè sang

Chiều vàng tản mạn lan man

Bước chân gõ nhịp thời gian vô tình.

 

Râm ran mắt nắng lung linh

Vân vi thấm đẫm chút tình ta say

Nhỏ ngồi nhặt lá vàng bay

Lả theo con gió heo may ta về.

 

Chia xa tà áo mân mê

Hạ thời ngơ ngẩn đề huề ve kêu

Khoảng trời xa vắng chêu lêu

Mười hai mùa phượng góp đều mùa xa.

 

Chiều tàn bóng nhỏ lướt qua

Hoàng hôn tĩnh mịch trong tà áo xưa

Hạ về trái những cơn mưa

Bóng chiều lả đả dấu xưa rơi đầy.

 Vi Ánh Ngọc

Lương Tuyền

Gởi Vi ngọc Ánh

Chào Vi Ngọc Ánh
....
"Chia xa tà áo mân mê
Hạ thời ngơ ngẩn đề huề ve kêu
Khoảng trời xa vắng chêu lêu
Mười hai mùa phượng góp đều mùa xa"
.....
Khổ thơ nầy mình rất thích chúc mừng ban.

catbien

Vào hạ

Ta về hạ trắng xôn xao
Phượng hồng hé nụ đón chào hè sang
...
Một mùa hạ đã về với nắng hè và phượng hồng xốn xang lòng ai...