Thơ: Huydang41bg.

VÔ ĐỀ


Ủ trong men rượu khiến ta say

Thủ thỉ ru êm thế giới này...

Nhầm tưởng ân tình đêm dối trá

Tỉnh ra hối tiếc những ngày say...

                                                   Huydang41bg