Thơ: Huydang41bg.

VÔ ĐỀ


Ủ trong men rượu khiến ta say

Thủ thỉ ru êm thế giới này...

Nhầm tưởng ân tình đêm dối trá

Tỉnh ra hối tiếc những ngày say...

                                                   Huydang41bg
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16554','05rm9b2cqtatvol5on5uuoo2d6','0','Guest','0','54.81.110.186','2018-08-19 03:24:50','/a261135/tho-huydang41bg.html')