Thơ: Vui cùng chùm Haiku {Nguyễn Văn Quốc}.Bài 1:

Đếm bước nhặt tình yêu

Tìm cho đủ cầu vòng bảy sắc

Mới biết đâu là sự thật.Bài 2:

Công viên rơi đầy lá

Cuộc sống đầy trái ngang nghiệt ngã

Đạp lên thời gian mà đi.Bài 3:

"Lô cốt" giữa tim đường

Phương án thoát nước xuyên thế kỷ

Trôi ra sông ngàn tỉ.

                                       Nguyễn Văn Quốc tặng. 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'16554','7glp1t7e1u8m9si5o43s01n3v0','0','Guest','0','54.81.110.186','2018-08-19 03:24:48','/a234465/tho-vui-cung-chum-haiku-nguyen-van-quoc.html')